Onde está o avó?

José Barros, Julio Rodríguez, Manuel Rivera, Eustaquio Fernández, Valentín Alonso, José Fernández, Valentín Mateo, Pedro Méndez, Luis Pérez, Benito Pardo, José Álvarez, Manuel Losada, Fernando Rubio, Armando Cabanas, Benjamín Álvarez, Magín Estévez, José Balseiro, Eugenio García…

Despois de décadas soterrados no silencio, o traslado dos restos de Francisco Franco está a exhumar os milleiros de nomes amoreados nas fosas comúns do esquecemento. No lugar de Cuelgamuros, nas criptas e capelas do xigantesco monumento mortuorio que coñecemos como Valle de los Caídos, repousan os avós descoñecidos dunha xeración que, educada no silencio cómplice da Transición, reclama respostas.

Vítimas e verdugos, identificados e descoñecidos, amoréanse nos osarios. Os corpos, despoxados das medallas concedidas a título póstumo e da metralla que os malferiu, podrecen nas cavidades húmidas dunha basílica que pretenderon converter no lugar do seu repouso definitivo.

Pero se alí os mortos non conseguen descan-sar en paz, os vivos tampouco.

O traslado dos restos de Francisco Franco ao panteón familiar de Mingorrubio fixo tremer os cimentos que sustentaban o faraónico Monumento Nacional. Mentres as televisións de todo o mundo retransmitían, en rigoroso directo, o desafiuzamento da momia do xeneralísimo, os netos de milleiros de vítimas da Guerra Civil fixéronse a mesma pregunta: «onde está o meu avó?».

Segundo os datos aportados no seu momento polo Ministerio de Xustiza, e reproducidos ata a saciedade polos diversos medios de comunicación nas últimas semanas, o total de restos ingresados no Valle de los Caídos é de 33.833, dos que 21.423 están identificados e 12.410 son de descoñecidos. O texto oficial engade que os restos proceden de 480 fosas de todas as provincias, agás A Coruña, Ourense e Santa Cruz de Tenerife.

Obras de construción do Valle de los Caídos en 1952.

Agora Internet permite a difusión viral dos nomes dos cadáveres identificados, dos que se coñece o nome e a localidade de enterramento inicial. Mais, mergullándonos nunha investigación que non resulta doada, descubriremos que boa parte deses nomes corresponden aos «heroes da cruzada» que durante os vinte anos anteriores permaneceran en sepulturas cedidas de balde por concellos ou particulares nas localidades nas que os sorprendeu a morte. Outras moitas familias aceptaron o traslado ao val de Cuelgamuros, en plena serra do Guadarrama, porque non lles quedara outra: era gratis.

«Hasta el día 30 de junio del presente año, los familiares de los héroes y mártires de la Cruzada cuyos restos se enterraron en los cementerios municipales  de esta provincia, en sepulturas  individuales, cedidas gratuitamente en su día por el Ayuntamiento correspondiente, podrán solicitar del Gobierno civil el traslado de los mismos al monumento nacional de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Los gastos de este traslado correrán a cargo del Patronato de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos».

Así o publicaron, insistentemente, xornais e boletíns oficiais en toda España. Era unha circular do Goberno Civil de cada provincia.

Aqueles que rexeitasen a xenerosa oferta de converter os seus mortos en «luz y guía, norma y ejemplo permanente para todas las generaciones de españoles tensas en el servicio a la Patria», deberían facerse cargo dos restos dos seus mortos cando se abrisen as fosas.

E así, entre o 24 e o 28 de marzo de 1959 a prensa galega daba boa conta dos primeiros traslados que se producían dende Pontevedra e Lugo. Eran as datas previas ao día fixado para a inauguración da cripta do Valle de los Caídos, coincidindo co vixésimo aniversario do remate da guerra.

Ese 24 de marzo, a Delegación Provincial de la Vieja Guardia e Lugartenencia Provincial de la Guardia de Franco publicaba nos xornais lucenses o seguinte anuncio:

«Se ordena a todos los camaradas de esta capital, pertenecientes a esta Delegación Provincial y Lugartenencia, comparezcan el próximo día 24, a las once horas en punto de la mañana,  con camisa azul en el cementerio viejo, sito en la Avenida de Ramón Ferreiro, para asistir a la ceremonia de  traslado de los restos de los Caídos que allí están enterrados, al Valle de Cuelgamuros».

 

Franco na inauguración do Valle de los Caídos (1959).

O mesmo chamamento publicou o Frente de Juventudes ás Falanges Juveniles de Franco.

Os caídos galegos: vítimas ou verdugos?

El capitán Pardo era,

un capitán de Falange;

su camisa azul tenía

viejos prestigios de sangre

y en su cabeza nevaban

recuerdos de cien combates…

Así comeza un vello romance que os soldados nacionalistas (denominación que recibían as tropas sublevadas en xullo de 1936 contra a República) entoaban nas trincheiras en tempos da Guerra Civil, e do que os xornais da época ofrecían didácticas reproducións nas súas páxinas.

O capitán de infantería Benito Pardo Méndez, camisa vieja falanxista que fora xefe de Milicias de FET e das JONS en Pontevedra, instrutor da Legión Gallega e comandante xefe da Tercera Bandera de Asturias, foi un dos primeiros finados na «cruzada de liberación» en ser trasladado á basílica ideada por Franco.

O seu nome destaca entre os moitos incorporados á listaxe de «Víctimas enterradas en el Valle de los Caídos», difundida estes días nos distintos medios de comunicación e portais de colectivos que levan décadas traballando en prol da recuperación da Memoria Histórica. Os nomes dos «caídos pola patria», que ata o de agora non figuraran nunca entre as vítimas da represión franquista, forman parte dunha base de datos de Patrimonio Nacional difundida ata hai uns días polo Ministerio de Justicia. A nomenclatura oficial utilizada identifica como «fosas» as localizacións dos enterramentos dos que proceden os corpos amoreados na Basílica.

Así, o capitán Pardo é unha das «vítimas» trasladadas a Cuelgamuros dende a fosa rexistrada co número 1091/2009 PONT, situada no cemiterio pontevedrés de San Mauro. Non foi a única. Xunto ao corpo do falanxista Benito Pardo Méndez exhumáronse outros seis: o do cabo de infantería Alfonso Minguillón Dal, o lexionario da Fonsagrada José López Álvarez, o alférez provisional Vicente Manuel Losada Arnejo, o cabo gaditano de Infantería Manuel Toro García, Francisco Rodríguez Bote e un sétimo home sen identificar.

As crónicas da xornada recollen detalles da cerimonia previa ao traslado dos corpos, en ambulancias: unha «capilla ardiente severamente enlutada» á que asistiron numerosas autoridades, representacións civís, militares e eclesiásticas, familiares dos caídos e veciños do municipio.

 

Franco visitando o Valle xunto a Carmen Polo.

«Ayer tuvo lugar en esta capital la solemne y emotiva ceremonia del traslado de los restos mortales de numerosos caídos pontevedreses en la Cruzada de liberación, que van a recibir cristiana y definitiva sepultura en el gran mausoleo nacional del Valle de los Caídos, actos a los que, con nuestras primeras autoridades, jerarquías y representaciones, se sumaron numerosos militantes del Movimiento y vecindario, en demostración de profundo respeto y fervor patriótico.

La noche anterior y en la Capilla de San Mauro, contigua a la necrópolis municipal fueron depositados, junto con las arquetas conteniendo los restos de siete caídos de la capital, los de 28 más, recibidos de distintos Ayuntamientos de la provincia, siendo recibidos por el Gobernador civil y jefe provincial, acompañado de otras autoridades y jerarquías».

Os xornais tamén detallan a identidade dos «restos de los gloriosos caídos trasladados», que iniciarían esta última viaxe en arquetas individuais.

No cemiterio de Mondariz Balneario (Fosa 1093/2009 PONT) exhumáranse 21 cadáveres, correspondentes a Valentín Alonso Pérez, Jesús Andrés García, Jose Arregui Laso, o soldado de Cuntis José Barros Fuentes, Claudio Brito (Benito na listaxe oficial) Fernández, Jesús Domínguez Sanpedro, o soldado ourensán José Fernández Espiñedo, Eustaquio Fernández Galilea (Gallego), Juan Fernández Sánchez, José Iglesias García, Luís Pérez (Jerez) Sanmiguel. Antonio Lavandeira Lago, Egidio Levoreiro González, Luís Martín Sanjuán, Valentín Mateos Marina, Pedro Méndez Fuentes, Victoriano Ortiz Mardones (Merchones na listaxe oficial) , o soldado de Padrenda (Ourense) Manuel Rivera Gómez (Na prensa substitúese este segundo apelido polo de García), o cabo de Infantería lucense Julio Rodríguez Rodríguez, Cecilio Ruíz Loizaga e Manuel Ursuquia Gutiérrez.

Instrucións do Goberno en 1958 sobre os tamaños das urnas nas que trasladar os corpos á cripta do Valle.

Outra das teóricas vítimas correspóndese co soldado Luis Gutiérrez Torres, finado na fronte astur en setembro de 1936 e soterrado despois no cemiterio de Cerdedo (Fosa 1092/2009 PONT). Na listaxe inclúense catro homes sepultados no cemiterio de Mondariz (Fosa 1088/2009 PONT), que a prensa da época identifica como Manuel Piñeiro Zúñiga, Domingo Páramo Núñez (Domingo Peramo Muñes na documentación oficial), Manuel Pérez Besada e Fernando Rubio Estévez.

Dende o cemiterio vigués de Pereiró (Fosa 1089/2009 PONT) viaxarán os restos de Armando Vázquez Taboelle, un alférez natural de Redondela.

As listaxes oficiais rexistran outro traslado dende esta mesma Fosa 1089/2009 PONT un ano despois, datado o 30 de maio de 1960, identificando a vítima co nome de Luis Colleso Docampo. En realidade, como recolle a prensa galega da época, trátase dos restos do falanxista Luis Collazo Docampo, morto no hospital municipal de Vigo como consecuencia dun disparo recibido nun asalto rexistrado o 9 de febreiro de 1936 no local da Falange, na rúa Alfonso XIII, e sepultado ata entón na tumba 190 da segunda zona do cemiterio de Pereiró.

Aínda que nunha cifra menos numerosa, varias localidades da provincia de Lugo sumáronse ao macabro traslado de combatentes franquistas finados durante a Guerra Civil. Do vello cemiterio da capital lucense, identificado como Fosa 970/2009 LUGO, exhumáronse os restos dos falanxistas Enrique Colmenares Doval (natural de Riolongo) e Severino Rodríguez Vázquez, falecidos ambos «en defensa de la patria en Argayo (Asturias)», do soldado salmantino mobilizado co rexemento de infantería Argel nº 21 Eugenio García Picado, de José Mª Vega López (Santa Cristina), Plácido Vega Otero (Gondar) e Alfonso Yáñez Abuín (cabaleiro mutilado de guerra da parroquia de Santa María de Gondar).

De Quiroga partiron os restos do cabo de Regulares Vicente Díaz Nogueira (Fosa 820/2009 LUGO) e de Samos o corpo de Segundo Díaz Toirán (Fosa 973/2009 LUGO). En Barreiros exhumouse a Armando Cabanas Fernández (Fosa 971/2009 LUGO) e do cemiterio de Muras (Fosa 1087/2009 LUGO) os restos de Ramón López Durán. Xa no mes de maio, dende o camposanto da súa localidade natal de Cervo (Fosa 1202/2009 LUGO), trasladouse a Cuelgamuros o corpo do soldado de Infantería José Balseiro Valle.

O último traslado oficial rexistrado dende un cemiterio lucense (de novo Fosa 970/2009 LUGO), xa en xullo de 1960, corresponde aos restos do tenente de Infantería leonés Francisco Blanco López. Transcorreran vinte anos do pasamento, e a súa familia publicaba unha nota de agradecemento na prensa local «a don Demetrio Álvarez, que tuvo el rasgo de aceptar en su panteón familiar el cadáver del heroico militar, custodiando celosamente hasta la fecha sus restos».

O mapa de fosas de vítimas do franquismo incluía os enterramentos trasladados a Cuelgamuros.
O mapa de fosas de vítimas do franquismo incluía os enterramentos trasladados a Cuelgamuros.

Expulsados dos cemiterios

A longa contenda que foi a Guerra Civil española sementou a práctica totalidade do territorio de cadáveres de combatentes. Iso, sen contar os milleiros de vítimas que o réxime soterrou a carón das tapias dos cemiterios ou na beiravía das estradas.

Inaugurado o Valle de los Caídos, descrito daquela como «el lugar más adecuado para el definitivo reposo de los restos de los Héroes y Mártires de la Cruzada», milleiros de familias víronse obrigadas a asumir o traslado dos seus familiares á fosa común na que se converteu o interior da basílica.

Ata o 31 de xuño de 1959 respectáronse os desexos das familias. A partir desa data, moitos deles nin sequera foron informados do levantamento dos cadáveres dos camposantos:

«Si en el plazo fijado anteriormente no se hubiere formulado la solicitud prevista, y los familiares conservaren los restos en sepulturas a su cargo, el Goblerno Civil dispondrá, a medida que las circunstancias lo requieran, su traslado al Valle de los Caídos».

Velaquí a orixe de moitos dos 12.410 corpos trasladados a Cuelgamuros, dos que non quixeron deixar rastros nos arquivos oficiais. So nalgúns casos anecdóticos, como este recollido pola prensa, as familias puideron asumir os elevados custes da volta á casa:

«Los restos mortales de un héroe recibirán cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Saa el  próximo martes día 17, a las cuatro de la tarde. Más de treinta años llevaban  en el cementerio de Guiñón, en las cercanías de Madrid, pero como quiera que esta necrópolis, por necesidades urbanas, va a ser levantada, el Ayuntamiento comunicó a los familiares del muerto si deseaban traerlo a su pueblo o por el contrario deberían enviarlos a la Basílica Nacional de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en donde yacen cientos de miles de jefes, oficiales, suboficiales y soldados muertos de los dos bandos. La familia optó por traerlos a Saa…».

Traslados dos restos de José Antonio Primo de Rivera á Basílica.

Así informaba El Progreso de Lugo, o 13 de decembro de 1968, do retorno á súa vila dun mozo de 22 anos que finara nunha acción militar na que participara o 13 de xaneiro de 1938. Mortos os pais, os irmáns do soldado decidiran que volvese á terra da que saíra, para descansar definitivamente nela.

Como aconteceu no municipio madrileño, moitos outros aproveitarían as circunstancias para exhumar as tumbas incómodas dos seus cemiterios. Aconteceu en Galicia?

En diversos concellos galegos resulta hoxe imposible rastrexar o paradoiro dos familiares soterrados durante e despois da Guerra Civil. Escudados baixo unha Lei de Protección de datos que semella feita a medida para agochar os patrimonios acumulados durante o franquismo polos fillos e netos dos represores, a día de hoxe prodúcense demasiados silencios interesados.

Pero os mortos non descansan. O traslado dos restos de Francisco Franco ao panteón familiar de Mingorrubio está a facer tremer os cimentos que sustentaban o faraónico Monumento Nacional do Valle de los Caídos.

Educados na desmemoria que se instalou no país na etapa da Transición, por uns pais que temían que falar do pasado reabrise as fondas feridas que deixara a guerra, por uns plans educativos que optaron por postergar o temario ás últimas páxinas dos libros de historia, aos que nunca se chegaba na última avaliación do curso, os netos de boa parte dos 33.833 mortos contabilizados na cripta do Valle de los Caídos descobren agora, con estupor, que os nomes dos seus devanceiros figuran na listaxe de vítimas amoreadas
nos osarios.

Outros, menos afortunados, continúan á procura.

Onde está o meu avó?

cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail