«Hai que poñer fin á guerra contra a natureza»

Máis de sesenta persoas do mundo cultural e científico lanzan o «Manifesto da Outra Xente»

«Vivimos un tempo de emerxencia planetaria. Hai que poñer fin á guerra contra a natureza. Poñer fin aos procesos de extinción», así comeza o «Manifesto da Outra Xente», en defensa da natureza e a defensa dos dereitos dos animais, que asinan máis de sesenta persoas do mundo da cultura, o xornalismo, a educación, da xustiza e o ambientalismo científico no Estado español. Como mostra do cultivo da diversidade, tamén no ámbito lingüístico, o manifesto difúndese en castelán, catalán, euskera, galego, asturiano, aragonés e leonés. Neste manifesto dise tamén: «Chegou o intre de pensar en ampliar os dereitos da Outra Xente e espallar de xeito universal leis  que a defendan fronte a todo tipo de ecocidio».

(Promovido por Antonio Sandoval e Manuel Rivas)

Manifesto da Outra Xente

(En galego)

Vivimos un tempo de emerxencia planetaria. Cómpre poñer fin á guerra contra a natureza. Poñer fin aos procesos de extinción. Acabar cos asasinatos ecolóxicos en masa contra a Outra Xente.

É hora de descolonizar e desescravizar a nosa mente. O respecto á Outra Xente, á natureza, é tamén a nosa emancipación. Sen a
biodiversidade non haberá lugar para o ser humano.

Fronte ao fanatismo da sobreexplotación ilimitada debemos abrir paso a un decrecemento, entendido como unha nova abundancia. Abundancia no benestar con e coa natureza. Temos que renaturalizármonos para reencantarnos coa nai terra.

Chegou o intre de pensar en ampliar os dereitos da outra xente e espallar de xeito universal leis que a defendan fronte a todo tipo de ecocidio.

Hai que actuar. O primeiro paso, a primeira revolución, é comezar a escoitar as voces da Outra Xente.

…………………………………………………………………………….

Manifiesto de la Otra Gente

(En castellano)

Vivimos un tiempo de emergencia planetaria. Hay que poner fin a la guerra contra la naturaleza. Poner fin a los procesos de extinción. Acabar con los asesinatos ecológicos en masa contra la Otra Gente. Tenemos que establecer un nuevo contrato con la naturaleza, un contrato de reconciliación.

Es hora de descolonizar y desesclavizar nuestra mente. El respeto a la Otra Gente, a la naturaleza, es también nuestra emancipación. Sin la biodiversidad no habrá lugar para el ser humano en la Tierra.

Frente al fanatismo de la sobreexplotación ilimitada debemos abrir paso a un decrecimiento, entendido como una nueva abundancia. Abundancia en el bienestar de y con la naturaleza. Tenemos que renaturalizarnos para reencantarnos con la madre tierra.

Llegó el momento de pensar en ampliar los derechos de la Otra Gente y extender de forma universal leyes que la defiendan frente a todo tipo de ecocidio.

Hay que actuar. El primer paso, la primera revolución, es comenzar a escuchar las voces de la Otra Gente.

…………………………………………………………………………….

Manifest de l’Altra Gent

(En català)

Vivim temps d’emergència planetària. Cal posar fi a la guerra contra la natura. Posar fi als processos d’extinció. Acabar amb els
assassinats ecològics en massa contra l’Altra Gent. Hem d’establir un contracte nou amb la naturalesa, un contracte de reconciliació.

És hora de descolonitzar i desesclavitzar la nostra ment. El respecte a l’Altra Gent, a la natura, és també la nostra emancipació. Sense la biodiversitat no hi haurà lloc per a l’ésser humà a la Terra.

Davant del fanatisme de la sobreexplotació il·limitada hem d’obrir pas a un decreixement, entès com una nova abundància. Abundància en el benestar de i amb la naturalesa. Hem de renaturalitzar-nos per reencantar-nos amb la mare Terra.

Ha arribat el moment de pensar a ampliar els drets de l’Altra gent i estendre de manera universal lleis que la defensin davant de tota forma d’ecocidi. Cal actuar. El primer pas, la primera revolució, és començar a escoltar les veus de l’Altra Gent.

…………………………………………………………………………….

Beste Jandearen manifestua

(En euskera)

Planeta mailako emergentzia egoeran gaude. Naturaren aurkako gerra baztertu egin behar da. Desagertze prozesuei amaiera eman behar zaie. Ezinbestekoa da Beste Jendearen aurkako erailketa ekologikoa deuseztatzea. Naturarekin adiskidetze kontratu berri bat ezarri behar dugu.

Gure adimena deskolonizatzeko ordua da, esklabo izateari uztekoa. Beste Jendearenganako eta naturarenganako errespetua gure
emantzipazioa era bada. Biodibertsitaterik gabe gizakiak ez baitu Lurrean izaterik izango.

Gehiegizko ustiatzearen fanatismoaren aurka, oparotasun era berri bat ekarriko duen desazkundearen alde egin behar dugu. Natura beraren eta guk naturarekiko dugun ongizatearen oparotasunaren alde. Amalurrarekin berriro xarmatzeko berriro ere bertakotu behar gara.

Beste Jendearen eskubideak zabaltzeko momentua iritsi da, ekozidio era guztien kontra hura babestuko duen lege unibertsalak
ezartzekoa.

Lanari ekin behar diogu. Eta lehen pausua, lehen iraultza, Gure Jendaren ahotsa entzuten hastea da.

…………………………………………………………………………….

Manifiestu de la Otra Xente

(En asturianu)

Vivimos un tiempu d’emerxencia planetaria. Hai que poner fin a la guerra contra la naturaleza. Poner fin a los procesos de desaniciu. Acabar colos asesinatos ecolóxicos en masa contra la Otra Xente. Tenemos qu’establecer un nuevu contratu cola natualeza, un contratu de reconciliación.

Ye hoa de descolonizar y desesclavizar la nuesa mente. El respetu a la Otra Xente, a la naturaleza, ye tamién la nuesa empancipación. Ensin la biodiversidá nun va haber llugar pal ser humanu na Tierra.

Frente al fanatismu de la sobresplotación ilimitada tenemos qu’abrir pasu a un decrecimientu, entendíu como una nueva bayura. Bayura nel bienestar de y cola naturaleza. Tenemos que renaturalizanos pa reacontranos cola madre tierra.

Llegó’l momentu de pensar n’ampliar los derechos de la otra xente y estender de manera univeral lleis que la defendan frente a toa forma d’ecocidiu.

Hai qu’actuar. El primer pasu, la primer revolución, ye entamar a escuchar les voces de la Otra Xente.

…………………………………………………………………………….

Manifiesto de l’Atra Chent

(En aragonés)

Vivimos un tiempo d’emerchencia planetaria. Cal meter fin a la guerra cuentra la naturaleza. Meter fin a es procesos d’extinción. Rematar con es asasinatos ecolochicos en masa cuentra l’Atra Chent. Hemos d’establir un nuevo contrato con a naturaleza, un contrato de reconciliación.

Ye hora de descolonizar e desesclavizar la nuestra ment. Lo respeto a l’Atra Chent, a la naturaleza, ye tamién la nuestra emancipación. Sinse la biodiversidat no bi ha habrá puesto pa lo ser humano en a Tierra.

Debant lo fanatismo d’a sobreexplotación ilimitata hemos d’ubrir paso a un decreiximiento, entendito como una nueva abundancia. Abundancia en o bienestar de e con a naturaleza. Hemos de renaturalizar-nos pa reencantar-nos con a mai tierra.

Arribó lo momento de pensar en ampliar es dreitos de l’atra chent e extender de manera universal leis que la defiendan debant tota forma d’ecocidio.

Cal actuar. Lo primer paso, la primer revolución, ye escomenzar a ascuitar las voces de l’Atra Chent.

…………………………………………………………………………….

Manifiestu de la Outra Xente

(En llionés)

Vivimos un tiempu d’emerxencia planetaria. Hai qu’acabar cona guerra escontra la naturaleza. Acabar conos procesos d’extinción. Acabar conos asasinatos ecolóxicos en masa escontra la Outra Xente. Hemos establecer un nuevu contratu cona naturaleza, un contratu de reconciliación.

Ye hora de descolonizar y desescravizar la nuesa mente. El respetu a la Outra Xente, a la naturaleza, ye tamién la nuesa emancipación. Ensin la biodiversidá nun habrá llugar pal ser humanu na Tierra.

Frente al fanatismu de la sobreexplotación ilimitada hemos abrir pasu a un decrecimientu, entendíu cumo una nueva abondanza. Abondanza no bienestar de y cona naturaleza.

Hemos renaturalizanos pa reencantanos cona madre tierra. Chegóu’l momentu de pensar n’ampliar los dereitos de la outra xente y esparder de manera universal lleis que la defiendan frente a toda forma d’ecocidiu.

Hemos actuar. El primer pasu, la primer revolución, ye escomenzar a sentir las voces de la Outra Xente.

 

Firman:

María Aguilera, escritora, profesora; Marilar Aleixandre, escritora, naturalista; Pep Amengual, biólogo; Lois Alcayde Dans, escritor, xornalista; Rosa Aneiros, escritora; Manuel Bragado, mestre Educación primaria; Guillermo Busutil, escritor, periodista; José Antonio Caride, catedrático de universidad; Nati Comas, editora; Carlos de Hita, técnico de sonido de la naturaleza; Miguel de Lira, actor; Marta del Riego Anta, escritora, periodista; Mercedes Corbillón, librera; Xosé Diaz Arias de Castro, deseñador; Ernesto Diaz, naturalista; Alfonso Domingo, escritor, cineasta; Michael Donaldson Carbon, gestor público; Pepe Fermoso, empresario de turismo ecolóxico, profesional da comunicación; Elisenda Figueras Llavería, promotora cultural; Xosé A. Fraga, historiador, divulgador da ciència; José Antonio Gaciño, periodista; Pablo Gallego Picard, arquitecto; Unai García Martínez, ingeniero mediambiental; Txema García Paredes, escritor, periodista; Menchu Lamas, pintora; Lola Larumbe, librera; Rafael Lema Mouzo, escritor, investigador, hostaleiro; Suso Lista, escritor; Ignacio López Blanco, músico, productor, técnico de son e luces; Isabel López Mariño, docente; Xulio López Valcárcel, escritor; Brais Lorenzo, fotoxornalista; Ada Lloréns, arquitecta, urbanista y paisajista; Rosa M. Tristán, escritora, periodista; Sol Mariño, fotógrafa e poeta; José Manuel Marraco, abogado; Gabi Martínez, escritor; Carolina Martínez Gila, gestora cultural; Antón Masa, biólogo e investigador; Xacobe Meléndrez, fotógrafo,
videocreador, meteorólogo; Javier Morales, escritor, periodista; Cláudia Morán Mato, xornalista; Ramón Nicolás, profesor, escritor; Javier Naves, biólogo e investigador; Olga Novo, escritora, docente; Antía Otero, escritora, editora; Mario Obrero, poeta; César-Javier Palacios, periodista ambiental; Antón Patiño, pintor; Mercedes Peón Mosteiro, música, compositora, instrumentista; Xosé Manuel Pereiro, xornalista e escritor; Héctor Pose, docente, escritor; Manuel Rivas, escritor, periodista; Olga Rodríguez Francisco, escritora, periodista, guionista; Xesús Ron, dramaturgo, grupo Chévere; Mónica Sabatiello, escritora, periodista; Ramón Rozas Domínguez, xornalista cultural; Rafa Ruiz, periodista, director ‘El Asombrario’; María Sánchez, veterinaria, escritora; José Manuel Sande, escritor e programador cinematográfico; Antonio Sandoval, escritor, ornitólogo; Dores Tembrás, escritora, editora; Ruth Toledano, escritora, periodista, directora ‘El Caballo de Nietzsche’; Xurxo Souto, músico, escritor; Begoña Varela Bárcenas, libreira; Xavier Villaverde, director cinematográfico, productor, guionista, fotógrafo; Yolanda Virseda, profesora de Lengua y Literatura; Chusé Raúl Ousón, editor; Carolina Reoyo, editora; Clemente Bernard, fotógrafo documental.

cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail