A honra perdida do famoso actor XXX

A xuíza Ana Mercedes Merino Melara, maxistrada do Xulgado de Primeira Instancia nº 52 de Madrid, estimou parcialmente a demanda civil interposta polo coñecido actor xxxxxxx xxxxxxx contra a revista CTXT, o seu director, Miguel Mora, e o autor dunha información sobre o entón presidente da xxxxxxxx xx xxxx, ao considerar que «a noticia publicada o 8 de xuño de 2016 na revista dixital CTXT (Revista Contexto) vulnerou o dereito á honra do demandante».
Despois da sentenza condenatoria a Mongolia por unha colaxe no que aparecía unha figura pública cun aspecto que non era do agrado do representado, agora temos unha sentenza condenatoria a CTXT porque un actor moi famoso considera que unha noticia certa (segundo recoñece a xuíza) e que ademais foi obxecto de rectificación no moi afastado día no que foi publicada, prexudica a honra do querellante. O argumento condenatorio non é, pois, o tan manido de que o publicado sexa falso, ou que se informou incluíndo insultos ou vexacións, senón que «a forma de redactalo pon de manifesto unha intención que afecta o ‘prestixio profesional’» e á honra do famoso actor. Como proba de que a intención se concretou nunha afronta real, a sentenza achega un tweet. Un.
Na súa resolución, a xuíza impón a censura preventiva a CTXT, ao condenar «aos codemandados a absterse na divulgación ou publicación de calquera información relacionada coa noticia que deu orixe ao presente procedemento e que non sexa o cumprimento estrito da presente sentencia».


A maxistrada condena a CTXT, ao seu director e ao xornalista que elaborou a información para «abonar solidariamente ao demandante a cantidade de 5.000 euros polos danos e prexuízos causados, incluídos os morais». A parte demandante solicitaba unha indemnización de 70.000 euros. O famoso actor pediu fai catro anos pola vía penal 600.000 euros de indemnización, pero aquela querela criminal foi desestimada por non ser os feitos constitutivos de delito.
A decisión xudicial terá en todo caso un alto custo económico para CTXT, xa que non só obriga á retirada completa da noticia, «así como de calquera espazo da rede en que a mesma apareza», senón que esixe a publicación da sentenza, á conta de Revista Contexto, «na revista dixital CTXT, así como nos medios de comunicación El Mundo e El País nun espazo e coas características similares á da noticia orixe do presente procedemento». A xuíza decreta ademais o borrado da «totalidade das mensaxes vertidas en redes sociais por parte do medio de comunicación CTXT anteriormente aludidos, así como calquera outros relativos á noticia obxecto da presente demanda que realizasen ata a data».
Aínda que transcorreron máis de catro anos desde que CTXT publicou a información orixinal, e aínda que a sentenza recoñece que CTXT corrixiu o titular orixinal e publicou unha extensa réplica do demandado a pedimento de leste, a maxistrada tamén ordena publicar «a rectificación da noticia que revista as características esixidas pola O 2/84 reguladora do Dereito de Rectificación». Esta Lei Orgánica prevé prazos de publicación de rectificacións que se computan en días, non en anos.
A sentencia Nº 253/2020 conclúe que «a noticia foi contrastada e era unha noticia de interese xeral, non transmite nin rumores nin invencións», e engade que «a noticia se contrastou documentalmente e as fontes eran fiables, en canto eran membros da xxxxxx xxxxxxxx quen filtra o descontento [coas actuacións do demandado]. Houbo unha debida e razoable dilixencia do informador ao contrastar unha noticia de relevancia pública».
Pero logo salienta: «Agora ben, outra cuestión é se a forma en que se redactou a noticia ‘de maneira insidiosa’ tal e como sinala a demanda puido supoñer un descrédito do demandante. Por ‘ insidioso’ enténdese aquilo que a pesar de ter unha aparencia inofensiva ou benigna, esconde un dano potencial. O comportamento insidioso é sinónimo de malintencionado, enganoso, avieso, perverso».
A xuíza considera que «a noticia non contén expresións ou mensaxes insultantes ou vexacións, pero si insidias infamantes. A noticia é nesgada (…) e fala de “manexar os fondos”, verbo que leva consigo unha connotación de “maquinación, intriga”».
Como argumento central para xustificar a condena a CTXT, a maxistrada cita un tweet dun señor que reaccionou á noticia un día despois de que esta publicásese. «E efectivamente tras a lectura da noticia que expón os feitos de maneira nesgada, o que se traslada ao público é que o actor utilizou o seu cargo para lucrarse persoalmente. Esta impresión recóllese nun dos tweet denunciados “Se fosen tan artistas diante das cámaras-ou na tarima- como o son para meter man na caixa, serían a hostia”». O referido tweet de 2016 ten, a día de hoxe, cero retuits e un gústame.

Respecto ao importe da indemnización, a xuíza remítese ao auto de sobresemento das actuacións penais ditado polo Xulgado de Instrución, que manifesta que o querellante recoñece o «escaso eco que tivo a noticia na prensa seria (sic), a rápida rectificación e publicación dos puntos aclaratorios enviados polo demandante e o número de visitas da páxina, procede fixar a mesma en 5.000 euros».
Neste punto, a xuíza conclúe «que a forma na que se expuxo a noticia (examinando o texto no seu conxunto) pon de manifesto unha intención que afecta o ‘prestixio profesional’ do demandante, prestixio incluído na protección da honra, que prevalece neste suposto sobre o dereito á información».

Disclaimer. Como a sentenza non nos afecta aos demais medios, o famoso actor é Antonio Resines.

 

cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail