Da natureza e a liberdade

Volvemos peneirar #OBortel para comentar o texto latino Sobre a natureza das cousas (De rerum natura) de Tito Lucrecio Caro (96-94 a.n.e). Antes, cómpre felicitar a Rinoceronte, editora do volume este 2021 que, coa súa colección Vétera, permítenos acceder na nosa lingua a este e outros escritos clásicos tan imprescindibles como, probablemente, pouco atractivos do punto de vista comercial.

A fluída tradución ao galego que publica a editora canguesa corre a cargo da tradutora e clasicista Lucía Gómez Fariña, quen ademais de ocuparse da introdución contextualizando o autor e a obra, balizou o poema de Lucrecio con epígrafes temáticos e notas para unha mellor  comprensión do texto.

Última páxina da transcrición de De rerum natura de Lucrecio, polo humanista Niccolò Niccoli.

Neste longo poema verquido ao galego en prosa, Lucrecio loa e explica a filosofía de Epicuro, o gran pensador helenístico. A de Epicuro é una filosofía materialista que procura comprender a natureza do xeito máis parecido ao criterio científico que concebira a época. Lucrecio, que sabe que a doutrina de Epicuro «lles parece case sempre máis desagradable a aqueles polos que non é practicada», decide recorrer á forma poética para alixeirar a lectura «co doce mel das musas», de igual xeito que «cando os médicos intentan darlles aos nenos o desagradábel asente, untan primeiro o borde arredor do vaso co doce e dourado licor do mel, para que estes, pola súa idade desprevida, sexan enganados ata os beizos, mentres beben o amargo leite do asente» (p. 137).

O Epicuro de Lucrecio, como máis tarde farán os gnósticos e os deístas, non negaba a existencia de deus, pero si consideraba que este non actuaba directamente no mundo. A natureza tiña as súas propias regras independentes da vontade divina, e estas regras podían ser desveladas a través da observación e a deducción humana.

Busto de Tito Lucrecio Caro.

No poema, Lucrecio desenvolve a teoría atomista de Epicuro: todo está formado por minúsculas partículas chamadas «primordios», os elementos máis pequenos que conforman a materia. Para o Epicuro de Lucrecio, nada nace da nada nin nada se cancela na nada coa morte. A materia transfórmase e o ser humano non debe temer a súa condición mortal. Apunta Lucrecio que non existe separación entre mente e corpo; alma e espírito son de natureza corpórea e ambas están formadas por primordios. Esta teoría epicúrea é emancipadora, xa que valoriza a vida terreal do ser humano e avoga por vivir sen temor ao que haxa despois da morte.

A influencia futura da filosofía imanentista que destila o poema de Lucrecio será enorme. Se cadra, un dos seus admiradores máis famosos será Karl Marx, o pai do materialismo histórico, que na súa tese doutoral explicou –como antes fixera Hegel coa diferenza entre os sistemas de Schelling e Fichte– a diferenza entre os sistemas de Epicuro e de Demócrito.

Non estraña que o Marx mozo e filósofo –hegeliano de esquerdas e seguidor do Feuerbach que escribiría criticamente sobre A esencia do cristianismo– se fixase nun pensador grego que abordaba un tema central para a filosofía idealista alemá: a superación da alienación relixiosa como sine qua non para a maioría de idade da humanidade.

Lucrecio.

Ademais, a querencia de Marx polo Epicuro de Lucrecio presenta outro aspecto que cómpre suliñar. A diferenza que o de Tréveris atopa entre a filosofía de Epicuro e a de Demócrito ten que ver, por unha banda, coa fe do primeiro no coñecemento sensible fronte ao escepticismo do outro e, por outra banda, co xeito en que ambos describen o movemento dos átomos. Se os primordios para os dous atomistas caen no espazo en liña recta e repélense, para Epicuro aqueles actúan no baleiro e o seu movemento describe unha leve desviación ou «clinamen». Esta desviación permite que o movemento dos primordios non sexa liñal, mecánico, senón que posúa certo grao de indeterminación. Así, a desviación dos átomos no seu movemento fundamenta, tamén, na visión da natureza de Epicuro, a capacidade dos seres vivos para decidiren libremente.

Este principio de indeterminación, de liberdade fronte á necesidade presente no movemento atómico de Epicuro, non podía senón gustar ao Marx prometeico que, superando ao Hegel que vía a Historia coma o desenvolvemento dialéctico do Espírito Absoluto, situaba as capacidades únicas para coñecer e transformar o mundo da criatura autoconsciente que é o ser humano nun lugar central.

Unha prerrogativa, a desa potencia prometeica que, con certeza, tamén pode desembocar, como ben sabemos hoxe, na destrución do medio e da propia especie. Velaí a grandeza pero tamén o risco que encerra en si a liberdade humana.

cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail